Cổng thông tin Sinh viên với biển đảo Tổ quốc

Cổng thông tin Sinh viên với biển đảo Tổ quốc
TPO - T.Ư Hội Sinh viên VN, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên VN ra mắt Cổng thông tin Chương trình SV với biển đảo Tổ quốc 2013 với chủ đề Tự hào biển đảo Việt Nam.

> Sinh viên với biển đảo Tổ quốc

> Hội trại sinh viên hướng về biển đảo

Cổng thông tin Sinh viên với biển đảo Tổ quốc ảnh 1

Chương trình hướng tới Chào mừng ĐH đại biểu Hội SV VN toàn quốc lần thứ IX.

Ban Tổ chức mong muốn thông qua website http://vsds.vn/biendao/ của chương trình khơi dậy tình yêu biển đảo quê hương, đất nước; định hướng, tuyên truyền thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước về biển đảo tới sinh viên; là công trình sinh viên chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX.

Cổng thông tin có các hình thức kết nối mạng xã hội như: Facebook, Pinterest và Google+ giúp bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ có thể chia sẻ những vấn đề của biển đảo Việt Nam đối với tất cả các bạn bè trên khắp thế giới.

Hiện tại, Cổng thông tin Tự hào biển đảo Việt Nam đang mở rộng phương thức trao đổi thông tin biển đảo ngay trên diễn đàn của webiste http://vsds.vn/biendao/.

Cổng thông tin Sinh viên với biển đảo Tổ quốc ảnh 2
Theo Viết
MỚI - NÓNG