Công tác phát triển Đảng tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Lễ kết nạp Đảng cho sinh viên năm 2017
Lễ kết nạp Đảng cho sinh viên năm 2017
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ là một tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Với đặc thù là Đảng bộ trường nằm trong khối doanh nghiệp, chính vì vậy công tác phát triển đảng của Đảng bộ Trường cũng mang nhiều tính đặc thù riêng, vừa mang đặc thù của một trường học, lại vừa mang đặc thù của một doanh nghiệp. Trong những năm qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ luôn quan tâm, chú trọng tới công tác phát triển Đảng viên, nhất là phát triển Đảng trong đội ngũ sinh viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Đảng bộ nhà trường luôn xác định, công tác phát triển Đảng là việc hết sức quan trọng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng thêm vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước cũng như các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường đề ra.

Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ được thành lập từ năm 1990, với tiền thân ban đầu là Cơ sở đào tạo Dược, qua nhiều lần đổi tên thành Trung tâm đào tạo nghề Dược, Trường Kỹ thuật Dược Phú Thọ, Trường Trung học kỹ thuật Dược Phú Thọ, Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, từ tháng 6/2017 đến nay Trường mang tên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. Trải qua gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, mỗi năm trường có gần 11.000 sinh viên theo học ở cả các ngành đào tạo khác nhau. Trong suốt quá trình hoạt động, trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ luôn quan tâm đến công tác đào tạo sinh viên theo hướng phát triển toàn diện. Đảng ủy Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ luôn khẳng định công tác phát triển Đảng trong đội ngũ sinh viên đang theo học tại nhà trường qua các năm đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của Nhà trường và hình thành những thế hệ Đảng viên trẻ đạt tiêu chí vừa hồng vừa chuyên đáp ứng yêu cầu đào tạo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Thể hiện rõ nhất trong công tác phát triển đảng trong đội ngũ sinh viên chính là số lượng đảng viên là sinh viên ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 2008, đó là thời điểm Trường mới được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ từ Trường Trung học kỹ thuật Dược, tại thời điểm đó trường chưa có đảng viên nào là sinh viên. Đến năm 2009, Đảng bộ nhà trường đã quyết định thành lập Chi bộ Học sinh, sinh viên trực thuộc Đảng bộ và kết nạp được trên 10 đảng viên mới là sinh viên được lựa chọn từ những đoàn viên ưu tú. Những năm tiếp sau đó, số lượng Đảng viên là học sinh, sinh viên tăng dần lên qua các năm.

Tại Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ đã ra Nghị quyết, trong đó có chỉ tiêu mỗi năm toàn Đảng bộ phải kết nạp được 40 Đảng viên mới, trong đó có 20 Đảng viên là sinh viên. Và tại Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ đã ra Nghị quyết, trong đó có chỉ tiêu mỗi năm toàn Đảng bộ phải kết nạp được 40 Đảng viên mới, trong đó có 30 Đảng viên là sinh viên. Năm 2017, Đảng bộ đã kết nạp được 42 đảng viên, trong đó có 32 đảng viên là sinh viên, và năm 2018 số lượng đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ là 50 đảng viên, trong đó có 37 đảng viên là sinh viên. Tính đến hết tháng 12/2018 toàn Đảng bộ Trường đã có 102 đảng viên với 7 chi bộ, trong đó 56 đảng viên là sinh viên.

Để có được kết quả trên, Đảng ủy nhà trường đã không ngừng tập trung bám sát, đôn đốc, chỉ đạo cấp ủy Chi bộ Học sinh, sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên của Trường luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ và lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện cho Đảng ủy Trường xem xét, chọn cử tham gia các lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; đồng thời cho làm hồ sơ kết nạp đảng, tiến hành thẩm tra, xác minh đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng, báo cáo trình Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ xem xét, ra Quyết định kết nạp đảng viên.

Hàng năm, Đảng ủy Trường đều báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức ít nhất một lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng ngay tại Trường, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên tham gia. Đảng ủy nhà trường luôn đề ra mục tiêu làm sao công tác phát triển Đảng trong sinh viên phát triển mạnh cả về số lượng, vừa bảo đảm chất lượng để mỗi sinh viên khi trở thành đảng viên phải thấm nhuần lý tưởng cách mạng, luôn nỗ lực trau dồi đạo đức cách mạng, có năng lực học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, có mối quan hệ mật thiết và là tấm gương tiêu biểu trong phong trào sinh viên ở nhà trường. Đối với sinh viên nhà trường, ngoài mục tiêu đạt kết quả cao trong học tập, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường luôn là niềm khao khát cháy bỏng trong mỗi sinh viên. Được kết nạp vào Đảng khi là sinh viên như một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, là phần thưởng cao quý nhất trong mọi phần thưởng mà sinh viên có thể đạt được trong suốt thời gian theo học tại trường. Để có được điều đó, mỗi sinh viên cần phải có sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu vượt bậc và toàn diện, cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, có năng lực học tập tốt, tích cực trong các hoạt động phong trào của trường, các tổ chức đoàn thể - xã hội trong trường.

Nhờ có cách thức tổ chức tốt trong công tác phát triển đảng theo đúng trình tự, thủ tục quy định nên Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ luôn đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng hàng năm đã đề ra, luôn được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đánh giá cao. Với sinh viên bậc học cao đẳng tại Trường Cao đẳng y Dược Phú Thọ, chỉ cần năm đầu tiên ổn định chi đoàn, đưa chi đoàn hoạt động tốt, Đảng bộ đã có đoàn viên ưu tú, được xem xét là cảm tình đảng và từ đó, kết hợp với năng lực học tập đạt loại khá trở lên, có kết quả rèn luyện tốt sẽ được chọn cử theo học lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Đến năm thứ 2 bắt đầu làm hồ sơ và giữa năm 2 là có thể kết nạp Đảng.

Với mục tiêu đào tạo sinh viên theo hướng toàn diện, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ luôn quan tâm xây dựng các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên hoạt động gắn với công tác quản lý sinh viên của phòng Công tác Học sinh, sinh viên. Chính nhờ có sự quan tâm đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể mà công tác phát triển đảng viên trong nhà trường đạt được kết quả cao trong những năm qua. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện để sinh viên tham gia phong trào và có điều kiện rèn luyện học tập tốt nhất, rèn luyện phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú.

Được kết nạp vào Đảng trong quãng đời sinh viên tươi đẹp nhất của tuổi trẻ như một cơ hội để sinh viên khẳng định bản thân, bản lĩnh và nghị lực của tuổi trẻ. Và một điều nữa thôi thúc mỗi sinh của trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ khát khao, phấn đấu được trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đó là niềm vinh dự, tự hào khi được là những nhân vật chính trong những buổi Lễ kết nạp đảng viên mà được sinh viên ví như một buổi lễ vinh danh trọng đại. Hiểu được điều đó, Đảng ủy nhà trường, Chi ủy chi bộ luôn lựa chọn những thời điểm để tổ chức buổi Lễ kết nạp sao cho thật ý nghĩa, nhiều ấn tượng tốt đẹp như: ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02), ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).... Và một hành động tuy nhỏ nhưng cũng tạo cho sinh viên những ấn tượng rất đẹp đó là trong những buổi Lễ kết nạp đảng, Đảng ủy nhà trường đều trân trọng mời cha mẹ hoặc đại diện gia đình sinh viên được kết nạp đảng đến tham dự. Niềm vinh dự lớn lao khi được kết nạp Đảng không chỉ riêng của sinh viên mà đồng thời còn là niềm hãnh diện, tự hào của cả gia đình.

Bài học kinh nghiệm được rút ra từ thành công trong công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ sinh viên của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đó là luôn đặt người thanh niên, sinh viên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực nhằm mục đích cuối cùng là đào tạo nên những người cán bộ Y tế tương lai vừa hồng, vừa chuyên.

Đồng thời, bảo đảm việc đào tạo người thanh niên trong thời đại mới, phát huy toàn diện sức mạnh là người có ích cho xã hội, sống có lý tưởng - hoài bão, góp phần chung tay xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì vậy, nhiều năm qua Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ luôn là đơn vị dẫn đầu trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ về công tác phát triển Đảng viên.

MỚI - NÓNG
Chuyện của người xăm hình
Chuyện của người xăm hình
TP - Không ít bạn trẻ lứa tuổi ngồi trên ghế nhà trường thuộc thế hệ Z (sinh khoảng 1995-2012) đến với xăm hình, mong muốn ghi lại những dấu ấn vui, buồn, trưởng thành của bản thân; khi có những kỷ niệm người thân trong gia đình, hoặc đơn giản chỉ là thấy thích thú xăm hình nghệ thuật và muốn “đổi mới” bản thân.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội hướng dẫn các trường chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học.

Hà Nội hướng dẫn chi tiết việc chuẩn bị đón học sinh tựu trường

TPO - Khi học sinh đi học trở lại, các trường bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng trường. Không tổ chức các hoạt động tập thể, tham quan thực tế, dã ngoại. Thứ hai hằng tuần tổ chức chào cờ tại lớp học... là những nội dung Hà Nội vừa xây dựng nhằm hướng dẫn các trường chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại khi điều kiện cho phép.