Chùa cổ hơn 400 năm ở Huế

Chùa Thiên Mụ xây dựng vào những năm 1600, được coi là một trong những ngôi cổ tự lâu năm nhất ở đất Thừa Thiên.

Có thể bạn quan tâm