Chủ tịch và 16 phó chủ tịch hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII

TPO - Trong hai ngày 30 - 31/3, tại Hà Nội, Đại hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025, diễn ra với 700 đại biểu. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban T.Ư Hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội và các chức danh chủ chốt với 1 Chủ tịch Hội và 16 Phó Chủ tịch Hội khóa VII.
Chủ tịch và 16 phó chủ tịch hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII ảnh 1