Chiếc tổ nặng hơn một tấn của chim thợ dệt

Những con chim thợ dệt nặng chưa đến 30 g có thể chung sức xây chiếc tổ dài 7 mét, nặng hơn một tấn trên ngọn cây keo lạc đà.

Có thể bạn quan tâm