Chỉ tiêu dự kiến của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến tuyển 1.400 chỉ tiêu.

Số

TT

Tên trường, ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển sinh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

(336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội); ĐT: (04) 38585237; (04) 35575892;

Fax: (04) 38587326

Website: http://ussh.vnu.edu.vn

QHX

-

-

1.400

Các ngành đào tạo:

-

-

-

- Tâm lý học

D310401

A,B,C,

D1,2,3,4,5,6

80

- Khoa học quản lý

D340401

A,C,

D1,2,3,4,5,6

100

- Xã hội học

D310301

A,C,

D1,2,3,4,5,6

70

- Triết học

D220301

A,C,

D1,2,3,4,5,6

70

- Chính trị học

D310201

A,C,

D1,2,3,4,5,6

70

- Công tác xã hội

D760101

C,D1,2,3,4,5,6

70

- Văn học

D220330

C,D1,2,3,4,5,6

100

- Ngôn ngữ học

D220320

A,C,

D1,2,3,4,5,6

60

- Lịch

sử

D220310

C,D1,2,3,4,5,6

100

- Báo chí

D320101

A,C,

D1,2,3,4,5,6

100

- Khoa học thư viện

D320202

A,C,

D1,2,3,4,5,6

60

- Lưu trữ học

D320303

A,C,

D1,2,3,4,5,6

70

- Đông phương học

D220213

C,D1,2,3,4,5,6

120

- Quốc tế học

D220212

A,C,

D1,2,3,4,5,6

90

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

A,C,

D1,2,3,4,5,6

100

- Hán Nôm

D220104

C,D1,2,3,4,5,6

30

- Nhân học

D310302

A,C,

D1,2,3,4,5,6

50

- Việt Nam học

D220113

C,D1,2,3,4,5,6

60

Điểm trúng tuyển theo ngành học.

Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội): 300 chỉ tiêu

Số

TT

Tên trường, ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển sinh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

(Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội);

ĐT: (04) 37547969; Fax: (04) 37548092;

Email: education@vnu.edu.vn

Website: http://www.education.vnu.edu.vn

QHS

-

-

300

Các ngành đào tạo:

-

-

-

- Sư phạm Toán học

D140209

A

50

- Sư phạm Vật lý

D140211

A

50

- Sư phạm Hoá học

D140212

A

50

- Sư phạm Sinh học

D140213

A,B

50

- Sư phạm Ngữ văn

D140217

C,D1,2,3,4

50

- Sư phạm Lịch sử

D140218

C,D1,2,3,4

50

Theo Viết
MỚI - NÓNG