Chân dung tân Giám đốc Sở, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội

TPO - Chân dung các tân Giám đốc Sở, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025
Chân dung tân Giám đốc Sở, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội ảnh 1