Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, người trưởng thành từ phong trào Đoàn

TPO - Ngày 15/10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, ông Trần Văn Nam được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, người trưởng thành từ phong trào Đoàn ảnh 1