Chân dung tân Bí thư quận, huyện, Đảng ủy Khối cơ quan TP Hà Nội

TPO -  Chân dung các tân Bí thư quận, huyện, Đảng ủy Khối cơ quan thành phố Hà Nội
Chân dung tân Bí thư quận, huyện, Đảng ủy Khối cơ quan TP Hà Nội ảnh 1