Chân dung 5 tướng lĩnh quân đội, công an được giới thiệu ứng cử Quốc hội

TPO - Tại các hội nghị của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vào ngày 5/3, năm tướng lĩnh cao cấp của quân đội, công an được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Chân dung 5 tướng lĩnh quân đội, công an được giới thiệu ứng cử Quốc hội ảnh 1