Bọc răng sứ có đẹp vĩnh viễn như quảng cáo?

Không có gì là mãi mãi, răng sứ cũng vậy. Đừng mê mải đi mài răng làm răng sứ mà khổ đấy nhé...