Bộ trưởng Tô Lâm nói về việc tinh giản bộ máy ngành công an

Thượng tướng Tô Lâm.
Thượng tướng Tô Lâm.
TPO - Trả lời phóng viên Tiền Phong về đề án tinh giản biên chế ngành công an, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, việc tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy không gặp khó khăn gì. Theo Thượng tướng Tô Lâm, không có chuyện quyết định bổ nhiệm rồi lại hoãn, đây là tạm dừng theo chủ trương chung để sắp xếp tinh giản bộ máy.

Ngày 14/12, liên quan đến vấn đề tinh giản bộ máy nhân sự trong ngành công an, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, việc tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy không gặp khó khăn gì. Thượng tướng Tô Lâm cũng cho biết, không có chuyện có quyết định bổ nhiệm rồi lại hoãn, đây là tạm dừng theo chủ trương chung để sắp xếp tinh giản bộ máy.

Trong lúc Hội nghị Trung ương VI thảo luận, xem xét thông qua một nghị quyết chung về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn thì Bộ Công an cũng đang tập trung xây dựng đề án riêng để tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế của chính mình, sớm trình Bộ Chính trị quyết định.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, gần 2 năm nay, ngành công an đã tạm dừng việc tuyển dụng mới từ ngoài ngành. Nguồn tin của Tiền Phong cho hay, một số đơn vị, địa phương, ngành công an cho biết, gần đây ban chỉ đạo đề án của Bộ Công an liên tục nắm bắt thông tin, đánh giá về hiệu quả hoạt động của bộ máy, về tổ chức, biên chế.

Theo đó, gần 2 năm nay ngành công an đã tạm dừng việc tuyển dụng mới từ ngoài ngành. Ngoài ra, gần đây bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu tạm dừng việc bổ nhiệm mới cán bộ, đặc biệt là cấp hành chính và những đơn vị nằm trong phương án sáp nhập, sắp xếp lại. Theo đó, nhiều trường hợp đã có quyết định bổ nhiệm đợt này, nhưng phải tạm dừng.

Hiện lực lượng công an hoạt động trên cơ sở Nghị định 106/2014 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Nay hoàn thiện đề án tổ chức, bộ máy mới và được Bộ Chính trị thông qua và Chính phủ sẽ ban hành nghị định mới hoặc sửa đổi Nghị định 106/2014 làm cơ sở pháp lý thúc đẩy quá trình sắp xếp lại bộ máy Bộ Công an.

Theo Nghị định 77/2009, Bộ Công an đã có thời điểm, đổi tên từ 6 lên 8 tổng cục. Nhiều đơn vị cấp cục hình thành, kèm theo là tăng biên chế, mở rộng, đầu tư mới cơ sở vật chất… 5 năm sau, Bộ Chính trị chỉ đạo và Chính phủ ban hành Nghị định 106 thu gọn trở lại 6 tổng cục.

Tuy nhiên, số đơn vị cấp cục, phòng và quân số cả trên Bộ và công an các tỉnh, thành không giảm được bao nhiêu. Theo tinh thần mà lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh trong các cuộc gặp gỡ báo chí từ sau Đại hội XII tới nay: Lực lượng công an nỗ lực để đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, “kiên quyết thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ là nhiệm vụ, cũng là giải pháp thu gọn đầu mối, biên chế bám sát Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị ban hành năm 2015 “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

MỚI - NÓNG