Bão số 9 ngoặt ra biển và suy yếu dần, vùng biển miền Trung gió giật cấp 8

TPO - Bão số 9 hiện đang di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc và suy yếu dần. Ở vùng biển ven bờ (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Có thể bạn quan tâm