Bán 3.000 nhà thuộc sở hữu nhà nước

Bán 3.000 nhà thuộc sở hữu nhà nước
TP - Dự kiến, năm 2013, Hà Nội bán khoảng 3.000 căn nhà thuộc sở hữu nhà nước với tổng diện tích 60.000 m2, trị giá 180 tỷ đồng. Bộ Xây dựng vừa ký kết luận thanh tra công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Hà Nội theo Nghị định số 61/1994 của Chính phủ.

> Địa phương tiếc tiền khi cấp sổ đỏ
> Góc khuất nhà ở xã hội

Năm 2012, thành phố tiếp nhận 1.174 căn hộ nhà cơ quan tự quản với diện tích 27.000 m2. Tổng số hồ sơ đã nộp tiền mua nhà là 3.500, doanh thu 190 tỷ đồng, trong đó thực nộp ngân sách 140 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG