6 đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng các trường tốt nhất thế giới 2024

TPO - 6 trường đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới 2024 (The Wur 2024)
6 đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng các trường tốt nhất thế giới 2024 ảnh 1