10 câu nói truyền cảm hứng của ông hoàng vật lý Stephen Hawking

Bên cạnh những công trình khoa học, Stephen Hawking còn để lại nhiều câu nói giúp truyền cảm hứng và động lực cho mọi người.