Đề xuất quy định đối xử nhân đạo với vật nuôi

TPO - Dự thảo Luật Chăn nuôi đề xuất quy định về quyền vật nuôi. Theo đó, vật nuôi được đảm bảo điều kiện để sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh; được đối xử nhân đạo trong quá trình chăn nuôi, khai thác, hoạt động giải trí, giết mổ, nghiên cứu khoa học.
Dự thảo Luật Chăn nuôi quy định, cho chó ra ngoài phải đeo rọ mõm.

Dự thảo Luật Chăn nuôi trình Quốc hội chiều 1/6 đã đề xuất hàng loạt các quy định về quản lý nuôi động vật cảnh, chó, mèo. Theo đó, động vật cảnh được nuôi phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; được tiêm phòng đầy đủ theo quy định về thú y.

Cơ sở nuôi động vật cảnh có khả năng tấn công con người phải có chuồng, lồng chắc chắn và các biện pháp khác để ngăn ngừa ảnh hưởng tới con người và các vật nuôi khác; phải kê khai với ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong trường hợp để động vật cảnh tấn công con người, vật nuôi khác, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường thì người nuôi phải bồi thường thiệt hại.

Dự thảo luật cũng quy định, không thả rông chó; phải đeo rọ mõm và phải có người dắt chó khi cho chó đi ra ngoài. Cơ sở chăn nuôi chó, mèo phải giữ gìn vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Đặc biệt Dự thảo luật cũng đề xuất quy định về quyền vật nuôi. Theo đó, vật nuôi được đảm bảo điều kiện để sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh; được đối xử nhân đạo trong quá trình chăn nuôi, khai thác, hoạt động giải trí, giết mổ, nghiên cứu khoa học.

Người chăn nuôi phải thực hiện các yêu cầu đảm bảo quyền vật nuôi trong mọi hoạt động liên quan đến vật nuôi như thiết kế chuồng nuôi; xác định mật độ chăn nuôi; điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, vận chuyển, khai thác; kỹ thuật giết mổ, biện pháp tiêu hủy, thí nghiệm khoa học.