Yêu cầu phải có SGK lớp 1 trước 15/8

Bộ GD&ĐT yêu cầu NXB giao sách học sinh trước 15/8.
Bộ GD&ĐT yêu cầu NXB giao sách học sinh trước 15/8.
TPO - Bộ GD&ĐT yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK năm học 2020-2021. Việc cung ứng SGK phải đảm bảo sách đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15/8.

Cung ứng kịp thời, đúng và đủ SGK

Ngày 10/6, Bộ đã có công văn hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng SGK lớp 1 năm học 2020-2021 gửi các sở giáo dục và đào tạo; các nhà xuất bản (NXB) có sách giáo khoa lớp 1 được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt sử dụng trong các cơ sở GDPT.

Về công tác cung ứng SGK năm học 2020-2021, công văn của Bộ GD&ĐT yêu cầu các NXB chịu trách nhiệm về chất lượng sách đúng với bản mẫu đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt và đã được các nhà trường lựa chọn.

NXB chủ trì phối hợp với các Sở GD&ĐT cam kết về số lượng SGK, đảm bảo cung cấp đầy đủ sách với số lượng dự phòng không dưới 2%. Việc cung ứng SGK đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng sách tại địa phương (đơn vị có chức năng và đủ năng lực được các Sở GD&ĐT thống nhất với các NXB lựa chọn) trước ngày 30/7. NXB đồng thời có trách nhiệm xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ SGK cho học sinh nghèo, tham góp, phát động phong trào xây dựng tủ sách tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với các Sở GD&ĐT, đơn vị này có trách nhiệm cung cấp đúng, kịp thời số lượng đăng ký sách cho các NXB; phối hợp với NXB thống nhất chọn đơn vị có chức năng và đủ năng lực cung ứng. Sở GD&ĐT đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn phối hợp với đơn vị cung ứng sách để đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng.

Theo văn bản, Bộ GD&ĐT yêu cầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK năm học 2020-2021 trên địa bàn. Việc cung ứng SGK phải đảm bảo sách đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15/8. Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng sách giáo khoa đảm bảo đúng bản mẫu sách đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Bồi dưỡng giáo viên trước 30/7

Công văn của Bộ cũng yêu cầu Sở GD&ĐT các tỉnh chủ động phối hợp với các NXB xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng SGK cho giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Theo đó, giáo viên được sắp xếp vào các lớp học theo môn học/hoạt động giáo dục, theo bộ SGK, đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 1và cán bộ quản lý được tập huấn.

NXB có trách nhiệm chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để triển khai bồi dưỡng giáo viên tại các địa phương. Các đơn vị này đồng thời biên soạn bộ học liệu điện tử gồm SGK được lựa chọn, tài liệu hướng dẫn sử dụng sách, các bài dạy mẫu, học liệu bổ trợ liên quan khi sử dụng sách …

Tài liệu bồi dưỡng được số hóa, hoàn thành trước 30/6. Sở GD&ĐT, các giáo viên sẽ nhận được học liệu điện tử ít nhất 5 ngày trước khi bồi dưỡng trực tiếp để chủ động tìm hiểu và thảo luận.

Thời gian bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về sử dụng sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước 30/7. Bộ GD&ĐT sẽ giám sát việc thực hiện kế hoạch này của địa phương, NXB.

MỚI - NÓNG