Yên Bái phát triển ra sao trong 5 năm qua?

TPO - 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đổi mới, sáng tạo, tận dụng và huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Yên Bái phát triển ra sao trong 5 năm qua? ảnh 1