Có 1 kết quả :

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (An Phát Plastic - AAA) ngày 16/4/2019.

Hướng đến xu thế tiêu dùng xanh

Tại đại hội cổ đông ngày 16/4, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát được đổi tên thành Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, nhằm mục tiêu đi đúng xu thế chung của thời đại, hướng đến xu thế tiêu dùng xanh.