Có 1 kết quả :

Vấn đề liên quan đến 2 nhà máy thép đang “đau đầu” lãnh đạo chính quyền Đà Nẵng trong việc giải quyết hậu quả Ảnh: Nguyễn Thành

Đà Nẵng đau đầu với ô nhiễm và xử lý vấn đề đất đai

TP - Ngày 6/11, HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 4. Nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển nóng của thành phố như ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, văn minh đô thị và sai phạm trong vấn đề đất đai đã thu hút sự quan tâm của cử tri và các đại biểu.