Xử lý nghiêm chạy chức quyền, nhưng có chính sách đãi ngộ cán bộ xứng đáng

Cán bộ quy hoạch cấp chiến lược dự phiên chất vấn tại Quốc hội
Cán bộ quy hoạch cấp chiến lược dự phiên chất vấn tại Quốc hội
TP - Đảng ủy Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị T.Ư lần thứ 11 và một số Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII. PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư đã truyền đạt các nội dung quan trọng của các nghị quyết và một số văn bản mới của Đảng.

Cụ thể như Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức T.Ư về một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Đề cập đến công tác nhân sự nhiệm kỳ tới, PGS. TS. Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh, phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Ông lưu ý, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

Nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, PGS. TS. Nguyễn Viết Thông đề nghị tiếp tục đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Về đấu tranh phòng chống tham nhũng, trong dự thảo văn kiện lần này nói về 4 không: Không muốn, không thể, không dám và không cần tham nhũng. Chính vì vậy, phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo đức; có giải pháp về thể chế và hoàn thiện thể chế, bít lỗ rò rỉ; xử lý thật nghiêm, nhưng đồng thời phải có chính sách đãi ngộ cho xứng đáng.

PGS. TS. Nguyễn Viết Thông cũng nhấn mạnh đến việc đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với nền kinh tế thị trường, phù hợp các loại hình sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, chủ động xử lý tốt các vấn đề an ninh phi truyền thống, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình ổn định phát triển; phát huy quyền làm chủ, quyền con người, tăng cường, củng cố niềm tin của dân với Đảng…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung thật đầy đủ, thiết thực, không qua loa, hình thức. Các cấp ủy đảng có hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Đồng thời nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt các nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm