Có 10 kết quả :

Bị cáo Nguyễn Ðức Chung

Ông Nguyễn Ðức Chung phủ nhận bị 'giật dây'

TP - Trả lời xét hỏi, ông Nguyễn Ðức Chung khẳng định, không trao đổi email với Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) về các gói thầu; việc chỉ đạo dừng thầu theo ông là đúng với trách nhiệm của một người đứng đầu thành phố, chứ không phải do ông chủ Công ty Nhật Cường tác động.