Xác định chiến lược phát triển du lịch Tây Bắc

Xác định chiến lược phát triển du lịch Tây Bắc
TP - Các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam cần trang bị cho mình một tầm nhìn chung và vững chắc để phát huy tiềm tăng, thế mạnh của địa phương, phát triển du lịch có trách nhiệm, du lịch xanh, du lịch văn hóa, xác định chiến lược rõ ràng cho cả vùng.

Đó là ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị “Liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc và Gặp gỡ Đoàn Ngoại giao” ngày 6/5 tại thành phố Điện Biên.

Hội nghị được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, có sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch cùng gần 40 đại sứ, đại biện, trưởng đại diện nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam.

Các đại biểu cho rằng, Tây Bắc nên phát triển du lịch hướng tới giảm nghèo, khuyến khích đầu tư tư nhân vào du lịch, thúc đẩy hợp tác công - tư, các sản phẩm du lịch phải phù hợp với thị trường quốc tế; đồng thời có kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch có kỹ năng; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong vùng, tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn vốn, kinh nghiệm của các nước trong phát triển ngành du lịch.

MỚI - NÓNG