Có 1 kết quả :

Ngựa bạch Khau Sao Ảnh: XUÂN BA

Tận thấy vương quốc bạch mã

TP - Những tưởng xứ Lạng đã quá quen, bao năm qua lại, đi về. Hóa ra lần này có một thứ lạ. Mà đâu xa. Từ đất Đồng Mỏ của Chi Lăng theo đường cái quan số Một hướng đi Lạng Sơn rẽ phải…