Có 25 kết quả :

Nhiều tàu cá vây rút chì đêm của ngư dân Lý Sơn cho sản lượng khai thác cao.

Ngư dân Lý Sơn trúng đậm cá ngừ trù

TPO - Chỉ một đêm thả lưới buông câu tại ngư trường ven đảo, nhiều tàu cá vây rút chì đêm của ngư dân Lý Sơn “ trúng đậm” cá ngừ trù, trung bình mỗi tàu cho sản lượng khai thác đạt từ 5 – 7 tấn, thu nhập từ 50 -100 triệu đồng.