Vũ Hán chuyển đổi trạm xe lửa thành bệnh viện tạm thời

Một trạm xe lửa ở Vũ Hán, Trung Quốc, được chuyển đổi thành bệnh viện tạm thời với 2.000 giường để tiếp nhận trường hợp nhiễm Covid-19 có triệu chứng nhẹ.  

Có thể bạn quan tâm