Vụ Cty Vedan: Sẽ xử lý một số cá nhân liên quan

Vụ Cty Vedan: Sẽ xử lý một số cá nhân liên quan
TP- Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường) đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai để thống nhất kế hoạch chi tiết giám sát tình hình khắc phục ô nhiễm và chuyển hồ sơ vi phạm của Cty Vedan cho tỉnh Đồng Nai xử lý.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành, hiện nay tổng lưu lượng nước thải Cty Vedan thải ra sông Thị Vải còn 2.500 m3/ngày - đêm so với trước đây, mỗi ngày Cty Vedan xả 28.000 m3/ngày - đêm.

Tuy nhiên, qua phân tích các mẫu nước thải mới đây, còn 3 chỉ tiêu vẫn chưa đạt tiêu chuẩn là độ màu, coliform và  COD.

Cũng theo đoàn kiểm tra liên ngành Bộ TNMT, ngoài việc ra quyết định xử phạt hành chính đối với pháp nhân Cty Vedan, dự kiến trong thời gian tới, đoàn sẽ củng cố chứng cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số cá nhân liên quan đến việc vận hành hệ thống nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải.

Kết quả sơ bộ của buổi làm việc giữa Bộ TNMT và UBND tỉnh Đồng Nai, đã thống nhất một số nội dung: UBND tỉnh Đồng Nai sẽ  chủ trì trong việc kiểm tra, giám sát việc khắc phục môi trường của Cty Vedan và nhóm công tác Bộ TNMT sẽ cùng tham gia.

Vấn đề xử lý hành chính đối với các cá nhân liên quan đến Cty Vedan sẽ do UBND tỉnh xử lý; Bộ TNMT thống nhất với UBND tỉnh về thời hạn cho phép để Cty Vedan khắc phục theo nội dung đã thỏa thuận.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm