Có 3 kết quả :

Bị cáo Hoàng Công Lương (bìa trái) và ông Hoàng Công Tình

Khởi tố chú ruột Hoàng Công Lương

TP - Tòa án thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm khi không xử lý ông Hoàng Công Tình (chú ruột bị cáo Lương)- phó khoa Hồi sức tích cực BV Hòa Bình nên kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định.