Có 1 kết quả :

Môn võ đối phó bạo lực tình dục

Môn võ đối phó bạo lực tình dục

Carolle Ursella từng là nạn nhân của bạo hành gia đình. Ký ức thôi thúc cô học võ Krav Mage để phòng vệ và đi nhiều nơi dạy các bé gái cách đối phó bạo lực tình dục.