Có 3 kết quả :

Hàng triệu lao động trong các ngành sản xuất sẽ mất việc tạm thời trong thời gian tới Ảnh: Nguyễn Bằng

Hàng triệu lao động mất việc tạm thời vì dịch COVID -19

TP - Báo cáo công bố tình hình sản xuất công nghiệp quý I, được Bộ Công Thương công bố ngày 1/ 4 cho thấy, hàng loạt ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam đang trong tình trạng báo động vì chịu tác động kéo dài của dịch COVID-19. Theo các hiệp hội, doanh nghiệp, sẽ có thêm hàng triệu lao động mất việc tạm thời trong vài tuần tới.