Vinalines thoái vốn tại Cảng Hải Phòng và Sài Gòn

TP - Thủ tướng đồng ý cho Vinalines thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn xuống còn 20% vốn điều lệ của các công ty này.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án tổng thể phát triển hệ thống cảng biển do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) nắm giữ sau tái cơ cấu. 

Theo đó, Thủ tướng đồng ý cho Vinalines thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn xuống còn 20% vốn điều lệ của các công ty này.

Đối với các cảng biển trực thuộc Vinalines đã cổ phần hóa, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT rà soát lại, tiếp tục đề xuất phương án thoái vốn phù hợp. Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ phần của Vinalines nắm giữ tại các cảng biển trực thuộc sau cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 9/2015.

MỚI - NÓNG