Việt Nam không có Quả bóng vàng 2013

Việt Nam không có Quả bóng vàng 2013
TP - Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) vừa gửi thông cáo cho biết tạm dừng tổ chức giải thưởng QBV 2013.

Theo giải thích của SGGP, năm 2013 không phải là năm thành công của bóng đá VN và cũng có nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống bóng đá nước nhà, nên BTC quyết định tạm dừng tổ chức giải thưởng QBV 2013 để tập trung tổ chức trao giải QBV 2014 vào đầu năm 2015.

MỚI - NÓNG