Có 2 kết quả :

Các nhà khoa học làm việc trong phòng thí nghiệm BSL-4 tại Viện Vũ Hán

Có gì bên trong Viện Virus Vũ Hán?

TP - Hãng tin Mỹ NBC News là cơ quan báo chí nước ngoài đầu tiên được cho phép tới Viện Virus học Vũ Hán (sau đây gọi tắt là Viện Vũ Hán), Trung Quốc kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.