Có 4 kết quả :

"Trăm phương, ngàn kế" kiếm việc

"Trăm phương, ngàn kế" kiếm việc

TPO - Mọi người thường cho rằng chỉ có ba cách để kiếm việc là: gửi CV, xem và làm theo quảng cáo tuyển dụng và thông qua dịch vụ môi giới. Trên thực tế, có rất nhiều cách săn việc thành công, cụ thể là 12 cách thường gặp sau. Tỷ lệ thành công của 12 phương thức này tính theo 100%.