Vay ADB 320 triệu USD tái cơ cấu 3 DNNN

TP - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa phê duyệt danh mục Dự án 2 (Chương trình “cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và hỗ trợ quản trị công ty”, vay vốn ADB).

Theo đó, 3 đơn vị gồm: Tổng Cty Sông Đà, Tổng Cty Xây dựng số 1, Tập đoàn Dệt may Việt Nam sẽ được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho vay 320 triệu USD, các đơn vị đối ứng 15 triệu USD. 

Nguồn vốn dùng hỗ trợ các DN tái cơ cấu tài chính (tái cơ cấu khoản nợ ngắn hạn thành dài hạn nhằm giảm sức ép trả nợ, lành mạnh các chỉ tiêu tài chính). Đồng thời, hỗ trợ nâng cao năng lực giúp các DN tái cơ cấu quy trình và tăng cường năng lực quản lý DN. Dự án thực hiện trong 3 năm.

MỚI - NÓNG