Có 6 kết quả :

Mạo hiểm nghề leo cây hái sấu

Mạo hiểm nghề leo cây hái sấu

TPO – Vắt vẻo trên cây sấu cao hàng chục mét không có bất cứ một thiết bị bảo hộ nào, “đội quân” hái quả sấu bất chấp nguy hiểm, mưu sinh trên chính sinh mạng mình.