Văn hóa ảnh hưởng đến chức năng của não

Văn hóa ảnh hưởng đến chức năng của não
Các nhà khoa học của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vừa đưa ra kết quả nghiên cứu chứng minh con người thuộc các nền văn hóa khác nhau thì sử dụng chức năng của não cũng khác nhau khi giải quyết cùng một sự việc.

Công trình đã được công bố trên tạp chí Psychological Science trong tháng 1-2008.

Để chứng minh sự khác biệt này, nhóm nghiên cứu do giáo sư John Gabrieli lãnh đạo đã yêu cầu 10 người gốc Đông Á và 10 người Mỹ cùng thực hiện một cuộc kiểm tra nhanh.

Nhóm người này sẽ được cho xem một chuỗi biểu đồ, mỗi biểu đồ gồm một đường thẳng nằm bên trong một hình vuông, họ phải đánh giá xem vị trí của tổ hợp đường thẳng và hình vuông trong biểu đồ này có trùng với vị trí trong biểu đồ kia hay không.

Hai nhóm người này được yêu cầu thực hiện theo các bước: bước một, yêu cầu họ chỉ tập trung vào độ dài của đường thẳng và bỏ qua yếu tố chữ viết và hình vuông bên ngoài (bối cảnh).

Bước hai, nhóm người này được yêu cầu chú ý đến chữ viết và canh tỉ lệ tương ứng giữa đường thẳng và hình vuông. 

Tất cả hoạt động trên não của hai nhóm sẽ được chụp lại bằng kỹ thuật cắt lớp cộng hưởng từ tính. Các nhà nghiên cứu phát hiện vùng não ở đỉnh trán của nhóm người Đông Á hoạt động mạnh hơn khi họ tập trung chú ý đến hình và bỏ qua chữ viết và các yếu tố xung quanh (bối cảnh), còn ở nhóm người Mỹ thì vùng này hoạt động mạnh hơn khi họ chú ý đến chữ viết.

Giáo sư Arthur Aron thuộc đại học Stony Brook nhận xét: "Phát hiện cho thấy não của con người đều có sự tập trung  cao độ khi giải quyết các vấn đề khó khăn, tuy nhiên họ lại sử dụng nó theo cách khác nhau, đó là do nền văn hóa của họ tạo ra".

Những kết quả nghiên cứu tâm lý trước đây đã chứng minh rằng văn hóa Mỹ coi trọng cá nhân, nhấn mạnh những khách thể độc lập trong bối cảnh; trong khi xã hội Đông Á thì nhấn mạnh tập thể và sự phụ thuộc của các khách thể vào trong bối cảnh của chính mình.

Do đó nghiên cứu trên càng cho thấy các nền văn hóa khác nhau này có thể ảnh hưởng đến cách vận dụng chức năng não của con người.

Theo Mỹ Loan
Tuổi trẻ/ Xinhua, MIT

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm