Có 9 kết quả :

Đàn Xã Tắc hay tắc Xã Đàn?

Đàn Xã Tắc hay tắc Xã Đàn?

TP - Xây cầu vượt đi qua gần khu vực Đàn Xã Tắc đang gây ra nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. UBND thành phố Hà Nội khẳng định, dự án xây cầu vượt tại nút giao thông Ô Chợ Dừa được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN và NĐ Quốc hội Đào Trọng Thi lưu ý, việc xây dựng cần tuân thủ Luật Di sản văn hóa.
Thủ đô ngàn lẻ một năm

Thủ đô ngàn lẻ một năm

TP - Hôm nay, 10-10, ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954), Hà Nội bước qua năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ hai, tính từ khi vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra đất rồng bay.