Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn nhiều vấn đề quan trọng

Phiên họp lần thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 11/3/2019 đến ngày 13/3/2019
Phiên họp lần thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 11/3/2019 đến ngày 13/3/2019
TPO - Phiên họp lần thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 11 đến 13/3. Tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng.

Sáng nay (11/3), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. Cùng ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo.

Cùng với đó, nhiều dự án cũng được cho ý kiến tại phiên họp, như Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Thư viện…

Đặc biệt, tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018.

Liên quan đến nghị quyết về sáp nhập huyện, xã, dự thảo đưa ra 2 tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số làm căn cứ sáp nhập: Có một tiêu chuẩn đạt từ 100% trở lên, tiêu chuẩn còn lại phải đạt trên 50%; Có một tiêu chuẩn đạt từ 200% trở lên, tiêu chuẩn còn lại phải đạt trên 25%; Có một tiêu chuẩn đạt từ 300% trở lên; Có từ 3 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên sáp nhập, hợp nhất thành một đơn vị hành chính cùng cấp mới.

Dự thảo cũng quy định cụ thể về những trường hợp huyện, xã không phải thực hiện việc sắp xếp. Theo đó, các huyện, xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định nhưng nếu có các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý tự nhiên; truyền thống lịch sử từ trước 1945; có vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng...sẽ không bắt buộc phải sáp nhập.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm