Có 41 kết quả :

Kỷ luật 10 Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Kỷ luật 10 Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

TPO - Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã khẩn trương, quyết liệt kiểm tra, kết luận, chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm của nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, trong đó có cả các Ủy viên Trung ương Đảng, theo đúng quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”.
Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng có vi phạm, khuyết điểm trong cổ phần hóa

Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng có vi phạm, khuyết điểm trong cổ phần hóa

TPO - Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách; cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp.