Có 32 kết quả :

Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng có vi phạm, khuyết điểm trong cổ phần hóa

Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng có vi phạm, khuyết điểm trong cổ phần hóa

TPO - Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách; cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp.