Có 9 kết quả :

Chồng có hai con riêng với hai bồ

Chồng có hai con riêng với hai bồ

Tôi vừa phát hiện ra bí mật khác là cô bồ mới đã sinh cho chồng tôi cậu con trai, tổng cộng anh có ba con trai, con tôi và hai cháu là con của hai cô bồ khác nhau. Tôi như người bị chôn sống dưới đất.