Có 4 kết quả :

Tạo thêm mô hình mới, cách làm hay mang đặc trưng của tuổi trẻ Hà Nam

Tạo thêm mô hình mới, cách làm hay mang đặc trưng của tuổi trẻ Hà Nam

TPO - Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XV, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị cần tiếp tục có những tìm tòi, sáng tạo, nghĩ ra những cách thức mới để lôi cuốn thanh niên tích cực tham gia những phong trào lớn của Đoàn. Các cấp bộ Đoàn tỉnh Hà Nam cần tạo nên những mô hình mới, cách làm hay mang đặc trưng của tuổi trẻ Hà Nam.