Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

Tuần mười ba, 2.528 người trả lời đúng đáp án

Tuần mười ba, 2.528 người trả lời đúng đáp án
TP - Đáp án tuần 13 (từ 27/10 đến 3/11/2009): Câu 1. Ngày 11/11/1954; Câu 2. Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói (13/6/1955); Câu 3. Ngày 15/5/2008, tại Trường THCS Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Giải Nhất: Phạm Thị Lan (Xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng); Giải Nhì:  Đỗ Thị Quỳnh Trâm (Nhà sách Nguyễn Văn Cừ - Hà Nội); Giải Ba: Tạ Thị Quế (Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Vĩnh Long, TP.Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

Câu hỏi tuần 14: (Từ 10h ngày 3 đến 10h ngày 10/11/2009):

1: Nghị quyết số 01 ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị về công tác tư tưởng lý luận trong giai đoạn hiện nay có đoạn viết: “Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của lý luận. Người đặt nền móng đầu tiên cho công tác lý luận của Đảng là đồng chí Hồ Chí Minh. Tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào hoàn cảnh cụ thể nước ta là (….) mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam”. Hãy điền vào dấu (…) một trong các phương án sau đây: (a- Cơ sở; b- Nguồn gốc; c- Cơ sở và nguồn gốc).

2: Quy định số 54-QĐ/TW của Ban Chấp hành T.Ư về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng được ban hành vào thời gian nào? (a- 19/5/2000; b- 12/5/1999; c- 1/8/2000).

3: “Đảng ta từ trên đến dưới phải chú trọng việc giáo dục đạo đức cách mạng, tăng cường tinh thần cảnh giác, mở rộng tự phê bình và phê bình”. Câu nói trên của Bác Hồ được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây? (a- Bài viết “Đạo đức cách mạng” đăng trên Báo Nhân dân ngày 6/6/1955; b- Bài viết “Đạo đức công dân” đăng trên Báo Nhân dân ngày 15/1/1955; c- Bài viết “Tự phê bình và phê bình” đăng trên Báo Nhân dân ngày 10/6/1955). 

MỚI - NÓNG