Hà Nội: Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

Tuần chín, 1.481 người trả lời đúng

Tuần chín, 1.481 người trả lời đúng
TP - Đáp án đúng tuần thứ chín, câu 1: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII); câu 2: Ngày 30/1/1968; câu 3: Đại hội X.

Đặng Kim Thạch, Công an tỉnh Bình Định - giải nhất; Đỗ Viết Duy, Đài Viễn thông Pleiku, Gia Lai - giải nhì; Phạm Văn Thịnh (Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh) - giải ba.   

Câu hỏi cuộc thi tuần thứ mười (Từ 10 giờ ngày 06 đến 10 giờ ngày 13/10/2009):

Câu 1: “Hiểu chủ nghĩa Mác Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác Lênin được”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây? (a - Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách “Người tốt việc tốt”, 1968; b - Sửa đổi lối làm việc, 1947; c - Sự nghiệp vĩ đại của Lênin, 1952; d - Bài nói tại Đại hội anh hùng, chiến sỹ thi đua chống Mỹ, cứu nước, 1966).

Câu 2: Từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến nay, nước ta đã tiến hành 3 cuộc cải cách giáo dục. Ba cuộc cải cách ấy bắt đầu vào những thời điểm nào? (a - Năm 1946, 1950, 1986; b - Năm 1950, 1956, 1980; c - Năm 1945, 1956, 1986; d - Năm 1946, 1950, 2000).

Câu 3: Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng vào năm nào?  (a - Năm 1990; b - Năm 2000; c - Năm 2002; d - Năm 2004). 

MỚI - NÓNG