Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

Tuần 37, 1.525 người trả lời đúng đáp án

Tuần 37, 1.525 người trả lời đúng đáp án
TP - Giải thưởng thuộc về Trần Thái Phan (GV Trường Cao đẳng Múa Việt Nam - giải nhất); Trần Ngọc Lệ (Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Trần Nguyễn - quận 2, TP Hồ Chí Minh   - giải nhì);  Đặng Đức Nghiễn (Khu phố Thanh Xuân, Phường 5, TP Tân An, Long An, giải ba).

Câu hỏi tuần 38 (Từ 10h ngày 20-4 đến 10h ngày 27-4-2010):

1: “Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học lý luận. Vì không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”.

Đoạn trích trên được dẫn từ tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh? (a- Thường thức chính trị (1953); b- Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới (14-5-1966); c- Sửa đổi lối làm việc (1947).

2: Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư viết: “Trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ… tạo được không khí cởi mở chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình;…đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự (…) và tình thương yêu đồng chí trong Đảng”.

Bạn hãy lựa chọn một trong các phương án sau để điền vào dấu (…) ? (a- Đoàn kết, thống nhất; b- Đoàn kết; c- Thống nhất).

3: Cuộc vận động “3 tự” là một chủ trương xã hội hóa trong phòng chống HIV/AIDS, nhằm huy động sự tham gia và phát huy, khẳng định vai trò của những người nhiễm HIV/AIDS, người thân, cộng đồng xã hội trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Theo bạn, “3 tự” ở đây có nghĩa là gì? (a - Tự tin, tự lập, tự công khai danh tính;  b- Tự tin, tự giác, tự lập; c- Tự giác, tự lập, tự nguyện tham gia chữa bệnh).

Đáp án tuần 37:

Câu 1. Cách viết - Bài giảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp chỉnh Đảng Trung ương ngày 17-8-1953.
Câu  2. Trường Chinh.
Câu 3. Từ ngày 15-10 đến ngày 15-11-2010.
1.525 người trả lời đúng đáp án. 

MỚI - NÓNG