Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

Tuần 30, hơn 3.300 người trả lời đúng

Tuần 30, hơn 3.300 người trả lời đúng
TP - Phạm Thị Lan (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) - giải nhất; Nguyễn Thị Phí (Trường Tiểu học thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) - giải nhì; Trương Công Tâm (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự XH, Công an Vĩnh Long) - giải ba.

Câu hỏi tuần 31 (Từ 10h ngày 02 đến 10h ngày 09-3-2010):

1: Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ văn hóa ngày 30-10-1958, Bác Hồ căn dặn: “Bác muốn nói là cán bộ văn hóa nói riêng, cũng như tất cả các cán bộ ta nói chung, phải rèn luyện (...), chính trị, ý chí phấn đấu và tinh thần trách nhiệm”. Hãy lựa chọn các phương án sau để điền vào dấu (...)? (a- Đạo đức; b- Tư tưởng; c- Trình độ).

2: “Đối với phụ nữ, nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất tinh thần, thực hiện bình đẳng giới. Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người”. Đoạn trích trên dẫn từ văn kiện nào? (a- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; b- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII; c- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX).

Câu 3: Trong Văn kiện Đại hội lần thứ mấy, Đảng ta đã khẳng định rõ quan điểm: “Kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, thiết lập và hình thành đồng bộ cơ chế kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ”?

(a- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV; b-Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V; c- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI). 

Đáp án tuần trước

Câu 1. Bài nói tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (1/1960); Câu 2. Tư tưởng; Câu 3. Lê Khả Phiêu. 3.344 người trả lời đúng đáp án.

MỚI - NÓNG