Tư liệu chưa từng có về Huế

Tư liệu chưa từng có về Huế
TP - Cuốn sách đồ sộ của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân do NXB Trẻ ấn hành, dày 960 trang, khổ 16cm x 24cm, bìa cứng, được minh họa với hơn 700 ảnh, sơ đồ, bản đồ, tư liệu gốc.
Tư liệu chưa từng có về Huế ảnh 1

Tựa đề là 700 năm Thuận Hóa Phú Xuân Huế nhưng nhiều đề tài liên quan đến Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, qua Ngũ Quảng vô đến Bình Định, Phú Yên, lục tỉnh Nam Bộ, được sắp xếp trong các mục địa lý, địa danh, lịch sử sự kiện, Triều Nguyễn xưa, văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật, danh nhân.

Các vấn đề được giải đáp từ những sự kiện quốc gia đại sự đến những việc nhỏ trong các gia đình, địa phương có liên quan đến lịch sử văn hóa triều Nguyễn - Huế, không những chuyện xưa năm bảy trăm năm mà có cả những chuyện nay đang diễn ra và sẽ còn tiếp nối dài dài.

Cuốn sách tiếp tục cụ thể hóa những giá trị làm nên Trung tâm Văn hóa Huế. Hoàn thành công trình nầy, tác giả đã sử dụng một kho tư liệu thành văn Việt, Hán, Pháp, tư liệu điền dã trong nhiều năm, trên nhiều vùng đất nước.

Độc đáo nhất là những tư liệu thành văn và tư liệu sống mà tác giả đã sưu tập được sau năm lần đi Pháp và đi Mỹ.

Những tư liệu đầu tay đặc biệt quý hiếm như bản sao Quyết định của Bộ Thuộc địa Pháp mang số 7312/102, ký ngày 3/12/1945, trả Hoàng tử Vĩnh San về lại Réunion, Thư của Hiệu trưởng Trường Quốc Học Chouquet gởi cho Khâm sứ Pháp viết sơ lược nhân thân Nguyễn Sinh Côn đề ngày 7/8/1908 (tư liệu thành văn đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh sau nầy).

Bên cạnh những tư liệu quý có rất nhiều ảnh lịch sử quý hiếm. Nếu sách có thêm phần phụ bản lịch sử biên niên 700 năm Thuận Hóa-Phú Xuân-Huế và một bản tra cứu sắp theo vần ABC nữa thì sáng giá vô cùng.

MỚI - NÓNG