Có 4 kết quả :

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình

Vượt qua tư duy nhiệm kỳ, chống cát cứ, chia cắt

TP - Ngày 30/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, vượt qua được tư duy nhiệm kỳ, tư duy lợi ích cục bộ là thông điệp mà Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng gửi gắm tại phiên họp.