TT-Huế giảm thuế, tiền thuê đất để hỗ trợ phục hồi kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh TT-Huế sẽ giảm 2% thuế suất của thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, giảm đến 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê hằng năm từng phải ngừng sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh COVID-19.

Ngày 14/3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, UBND tỉnh vừa thông qua kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới năm 2022-2023.

Bằng các giải pháp hỗ trợ linh hoạt, mục tiêu của TT-Huế hướng tới là phục hồi, phát triển nhanh sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh gắn với triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tạo điều kiện trợ giúp doanh nghiệp thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới một cách tích cực và hiệu quả.

TT-Huế giảm thuế, tiền thuê đất để hỗ trợ phục hồi kinh tế ảnh 1

TT-Huế hướng tới phục hồi, phát triển nhanh sản xuất kinh doanh, gắn với triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Tỉnh cũng sẽ khơi thông nguồn lực đầu tư thông qua các biện pháp cải thiện quyết liệt môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án.

Cụ thể, tỉnh TT-Huế có chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%); hỗ trợ lãi suất (2%/năm) thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua.

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Cũng theo UBND tỉnh TT-Huế, việc xây dựng mới các chính sách hỗ trợ của tỉnh đảm bảo nguyên tắc ngân sách tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực. Chính sách hỗ trợ bảo đảm hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch. Việc hỗ trợ sẽ dừng lại khi hết nguồn lực hỗ trợ đã được bố trí theo kế hoạch.

MỚI - NÓNG